Europejski tydzień sportu

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w SP 39 na orliku i hali odbyły się zajęcia sportowe dla klas 3, 4, 5. Na tych zajęciach uczestnicy mogli pobawić się i sprawdzić się w różnych zadaniach ruchowych oraz nauczyć się nowych umiejętności. Zajęcia na orliku poprowadził Animator.

Dla każdego uczestnika wręczono nagrody pocieszenia tej akcji przygotowane przez Ministerstwo Sportu. Ogólnie promowaliśmy sport i aktywność wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły.