Sprawozdanie z turnieju koszykówki przeprowadzonego na boisku „orlik” w dn. 29-30.03.22

W dn. 29-30.03.22 odbył się turniej koszykówki w formule TRIO BASKET.

Do rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn 4-osobowych. Rozgrywki przeprowadzono w 2-ch grupach systemem „każdy z każdym”, następnie, mecze o kolejność miejsc, I-szy z I-szym, II-gi z II-gim itd. W sumie odbyło się 16 meczów wg zmodyfikowanego regulaminu TRIO BASKET- grano po 10 minut lub do uzyskania 10 punktów.

 

NAJLEPSZE DRUŻYNY :

1. Adrian Paździor, Bartłomiej Bożys, Bartłomiej Słabicki, Piotr Kolenda

2. Andrzej Żwirko, Mateusz Morawski, Mikołaj Wróbel, Kuba Byczkowski

3. Jakub Zioło, Kamil Matuszewski, Julia Tkaczyk, Abdul Zerr

 

 

Animator boiska „orlik”

przy I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie

Jadwiga Staśkiewicz