Turniej drużyn lokalnych przy Szkole Podstawowej nr 7

Na początku kwietnia na orliku przy ul. Wojciechowskiego 50 odbył się turniej dla drużyn lokalnych.